Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? (2022)

 Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? (2022)
Okunuyor Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? (2022)

Bildiğiniz üzere Kredi Yurtlar Kurumu Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlıdır. Üniversiteli gençler hem geri ödemeli hem de geri ödemeli burs için Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak adı altında başvuruda bulunabiliyor. Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak sonuçlarını merak eden milyonlarca genç için bu bilgilendirme yazısını yazdık. Umarım Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak sonuçlarını merak eden gençlerimize yardımcı olabiliriz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak devletimiz tarafından üniversite öğrencilerine verilen bir burs olarak geçer. Geri ödemesiz hali genelde daha muhtaç ve ailesi tarafından çok para gönderilemeyecek öğrencilere verilir. Geri ödemeli versiyonu ise genelde herkese çıkar. Zaten buna öğrenciler arasında Kyk kredisi de denir çünkü kredi mantığı ile siz mezun olup iş bulunca devlet bu parayı sizde geri ister ve ödemezseniz üstüne faiz biner. Durum böyle olunca elbette başvurduktan sonra isterseniz almama kararına sahipsiniz.

Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? (2022)
Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? (2022)

Kurum, 1961 Anayasası’nın 50’nci maddesinde “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” hükmünden sonra anayasa ile devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun[1] ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. Kurum, başlangıçta Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde iken, bu denetim 6 Şubat 1970 günlü Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmiş, daha sonra 13 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 179 sayılı KHK’nin 52/b maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu, 4 Mayıs 2009 tarih ve 27218 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Başbakanlığa bağlı kuruluş haline getirilmiş, 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlanmıştır.[3] 8 Temmuz 2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanmıştır.[4]

Kurum;

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, 1985 yılından itibaren katkı kredisi,
5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs, vermektedir.

Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? (2022)

Öğrenciler Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 8 Ekim tarihine kadar çoktan tamamladı. Şimdi ise herkes sonuçları bekliyor. Anlık olarak söylememiz lazım ki sonuçlar E-Devlet kapısı üzerinde açıklanmadı. E-Devlet şifreniz yok ise Ptt aracılığı ile alabilirsiniz. E-Devlet ile ayrıca burs başvuru sonucunuzu istediğiniz zaman girerek kontrol edebilir veya öğrenci belgesi çıkarabilirsiniz. Ne yazık ki burs sonuçları’nın ne zaman açıklanacağına dair en ufak bir ipucu bulunmuyor.

E-Devlet Kyk Burs Başvurusu 2021 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Yurt ihtiyacını belirlemek, yurtların her türlü ihtiyacını temin etmek, yurtların sevk ve idaresini yapmak, öğrencilerin iaşe, ibate ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yurt alanlarında ilgili düzenlemeleri yapmak,
Yurtlarda barınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kayıt ve kabulüne ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak, yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal, sağlık, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
Yurt hizmetlerini sınıflandırmak, standartlarını belirlemek ve bunların ücret tarifelerini tespit etmek,
Yurt hizmetinden faydalananlar ile hizmet sunucuları arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usul ve esasları belirlemek,
Yurtların ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir şekilde kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak,
Yurt ve tesislerde konaklayacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemek, ikili anlaşmalar gereği eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen diğer ülke öğrencilerinin yurtlardan yararlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
Öğrencilerin beslenme hizmetlerine ilişkin esasları belirleyerek uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin kredi, burs ve barınma işlemlerini yürütmek,
Öğrencilerin desteklenmelerine ilişkin politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi ve burslar ile kredi borcunun tespiti, takibatı ve tahsilâtı ile kredi teminatına ilişkin usul ve esasları belirlemek, kredi ve burs başvurularının alınması ve değerlendirilmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
Öğrencilere verilmek üzere yapılacak bağış ve hibelere ilişkin usul ve esasları belirlemek, burs veren kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
İhtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve beslenme yardımı yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,
Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? – Detaylar

Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2022 sonuçlarını sorgulamak için öncelikle E-Devlet şifreniz olmalıdır. E-Devlet şifresine sahipseniz giriş yaptıktan sonra arama kısmına Kyk yazarak aratmanız yeterlidir. Sonrasında T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı sekmesi çıkacak. Bu kısımda Deneyap Uygulama Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? sonuçları sekmesini bularak tıklayınız eğer sonuçlar açıklanır ise buradan haberdar olabilirsiniz. 


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın