Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları

 Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları
Okunuyor Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları

Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları arayanlar için 2020 yılında tüm derslere ait tüm soruları sizler için cevaplıyoruz. Haberimizin detaylarında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bulacaksınız. Deneme sınavlarının amacı öğrencilerin kendilerini denemeleri ve girecekleri sınavda hedeflerine ulaşıp ulaşamayacaklarını önceden kontrol etmelerini amaçlıyor. Hız Yayınları üzerinden deneme sınavına görecek 8. sınıf öğrencileri için tüm soru ve cevapları paylaşmayacağız. Deneme sınavı olurken zorlandığınız, çözemediğiniz soruları sizlere açıklayıp, öğreterek birlikte cevaplayacağız.

Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları isteyenler zorlandıkları soruları, anlamadıkları konular hakkında yorum yazabilirler. Sorduğunuz soruların cevaplarını en kısa sürede vermeye çalışacağız. Aynı zamanda sınavlar’da karşınıza çıkabilecek örnek soruları ve cevapları’da sizlerle paylaşacağız. Bu sayede biraz daha pratik yapabilir ve kendinizi sınava hazırlayabilirsiniz. Deneme sınavları olurken kesinlikle kopya çekmeyin ve cevapları hazır yerlerden bulmaya çalışmayın. Unutmayın bu sınavlarda başarısız olmanız size bir şey kaybettirmeyecek fakat hazır cevaplar ile sınavdan yüksek almak yalnızca sizi kandıracaktır.

Bu sınavların sonuçları ile eksik olduğunuz noktaları tespit edip onlara doğru yönelebilirsiniz. Bu sayede kendinizi çok daha hızlı geliştirme fırsatınız olacak.

Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı

Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı ile ilgili tüm sorularınızı aşağıdan yorum olarak yazabilirsiniz. Bizim amacımız, bilmediğiniz ve zorlandığınız soruları sizlere öğreterek yanıtlamak. Böylelikle takıldığınız konuları artık zorlanmadan kendi başınıza çözebilirsiniz.

Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı
Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı

Öğrencilerin bizden çok fazla istedikleri Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları hakkında tüm soru ve cevapları paylaşmak istemedik. Bunlar öğrenciler için olumsuz bir durum olacağını düşünüyoruz. Bunun yerine öğrencilerin zorlandıkları ve anlamadıkları konular’da onlara ücretsiz bir şekilde elimizden geldiğince bire bir yardım etmeyi tercih ettik.

Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları Konuları

Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları hakkında bilgiler arayanlar için önce sınavda karşınıza çıkacak konuları paylaşmak istiyoruz.

Türkçe:

 • Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 
 • Kalıplaşmamış Cümle Yapıları 
 • Sözcükte Anlam (Mecaz ve Gerçek Anlam) 
 • Görseli Yorumlama 
 • Abartılı Anlatım 
 • Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül) 
 • Hikâyenin Unsurları (Olay, Yer, Kişi, Zaman) 
 • Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Metne Yönelik Sorular, Giriş-Gelişme-Sonuç Bölümleri) 
 • Şiirde Konu, Başlık ve Ana Duygu 
 • Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliğini Sorgulama 
 • Metin Tamamlama 
 • Metni Özetleme 
 • Duygu Belirten İfadeler 
 • Deyim 
 • Metin Türleri (Sınav tarihine kadar olan sürede ders kitabında değinilen metin türlerini kapsar) 
 • Kavram ve Çağrışımlar
 • Bağlantı ve Geçiş İfadeleri 
 • Yazım Kuralları 
 • Noktalama İşaretleri 
 • Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 
 • Metin / Hikâye Tamamlama 
 • Metinde Önemli Noktaların Ele Alınış Biçimleri 
 • Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri (Nesne, Yer Tamlayıcısı) 
 • Haber Yazısının Yazılış Amacı (Bilgilendirme, Kültür Aktarma vb.) 
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları 
 • Görseli Yorumlama ve Grafik Okuma 
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri (Zarf Tamlayıcısı) 
 • Anlatım Biçimleri 
 • Eylem Çatısı (Öznesine Göre Eylemler) 
 • Eylem Çatısı (Nesnesine Göre Eylemler) 
 • Cümle Türleri (Yüklemin Yerine Göre, Yüklemin Türüne Göre, Anlamına Göre Cümleler) 
 • Cümle Türleri (Tek Yüklemli Cümle, Fiilimsi Bulunan Cümle, Birden Fazla Yüklemli Cümle, Bağlacı Olan Cümle) 
 • Anlatım Bozuklukları 

Matematik:

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler (‘’Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.’’ kazanımı dahil)
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Doğrusal Denklemler (‘’Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.’’ kazanımı dahil)
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Geometrik Cisimler

Fen Bilimleri:

 • Mevsimlerin Oluşumu 
 • İklim ve Hava Hareketleri 
 • DNA ve Genetik Kod 
 • Kalıtım 
 • Mutasyon ve Modifikasyon 
 • Adaptasyon 
 • Biyoteknoloji 
 • Basınç 
 • Peryodik Sistem 
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 
 • Kimyasal Tepkimeler 
 • Asitler ve Bazlar 
 • Maddenin Isı ile Etkileşimi 
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi 
 • Basit Makineler 
 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı 
 • Enerji Dönüşümleri 
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları 
 • Sürdürülebilir Kalkınma 
 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme 
 • Elektrik Yüklü Cisimler 
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük:

 • Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. 
 • Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 
 • Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 
 • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 
 • Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder. 
 • Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 
 • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 
 • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir. 
 • Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 
 • Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir. 
 • Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 
 • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 
 • Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar. 
 • Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder. 
 • Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur. 
 • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 
 • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir. 
 • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 
 • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 
 • Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 
 • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 
 • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 
 • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 
 • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 
 • Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder. 
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar. 
 • Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 
 • Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder. 
 • Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 
 • Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 
 • Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Toplumda Kader ve Kaza ile ilgili Yanlış Anlayışlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi (Konunun ilk yarısı)
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

İngilizce:

 • Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons
 • Making simple inquiries 
 • Expressing likes and dislikes 
 • Expressing preferences 
 • Stating personal opinions 
 • Making simple inquiries 
 • Expressing preferences 
 • Making simple inquiries 
 • Following phone conversations 
 • Stating decisions taken at the time of speaking 
 • Accepting and refusing / Making excuses 
 • Expressing preferences / Giving explanations and reasons 
 • Making comparisons 
 • Describing places 
 • Talking about experiences 
 • Expressing likes and dislikes 
 • Expressing obligation 
 • Expressing responsibilities 
 • Talking about past events 

İlginizi Çekebilir: Çanta Online Deneme Cevap Anahtarı

Hız Yayınları

Hız Yayınları 8. Sınıf Deneme Sınavı Cevapları için sormak istediğiniz sorular yukarıdaki ders konularına ait olmaları gerekmektedir. Sorduğunuz her soruyu cevaplayacağız.


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın