PUBG İsimleri Türkçe [2021] Listesi

 PUBG İsimleri Türkçe [2021] Listesi
Okunuyor PUBG İsimleri Türkçe [2021] Listesi

Oyunlarda koyacağınız isimlerin önemleri çok büyük. Kendi hikayenizin kahramanı olmak için 2021 için hazırlanan PUBG İsimleri Türkçe listemiz sizlerle. Burada sizlerin en çok aradığı bir birinden farklı seçeneklere de yer ayırdık. Kadın (Bayan) ve Erkek kullanıcılar için havalı veya komik gibi Türkçe isimlere yer ayırılmıştır. PUBG Mobile oyunu dahil olmak üzere aslında her oyunda bu isimleri kullanabilirsiniz.

PUBG İsimleri Türkçe: Mitoloji

PUBG İsimleri Türkçe: Mitoloji
PUBG İsimleri Türkçe: Mitoloji
 • Adagan
 • Ağaç Ata
 • Ağar Han
 • Aha
 • Ak Ata
 • Ak Oğlanlar
 • Akbuğa
 • Aktu
 • Alaz Han
 • Aldacı
 • Alığ Han
 • Allay Han
 • Altay Han
 • Arsan Dolay
 • Atay Han
 • Ay Ata
 • Ayaz Ata
 • Ayı Ata
 • Aykun
 • Azna Han
 • Barak Ata
 • Baran Han
 • Basaman
 • Bayçomard
 • Bekenbey
 • Bodun Han
 • Boran Han
 • Buncak Han
 • Busul Han
 • Bürküt Ata
 • Cahın
 • Cedey
 • Cılka
 • Cöhögöy Toyon
 • Çakay
 • Çolpan
 • Darhan
 • Dayın Han
 • Dolun Han
 • Duyar Han
 • Elbis
 • Erdeney
 • Erkliğ Han
 • Erlik
 • Gal Han
 • Geyik Ata
 • Gök Han
 • Izıh Han
 • İrle Han
 • Kambar Ata
 • Kara Oğlanlar
 • Karakuş Han
 • Karaş Han
 • Karluk Han
 • Katay
 • Kayra Han
 • Kısıl Han
 • Kış Han
 • Kızagan
 • Koça Han
 • Korosun Han
 • Kovak
 • Kurt Ana
 • Kurt Ata
 • Kuyaş
 • Kürmez Han
 • Malahay
 • May-Ata
 • Mergen
 • Okan Han
 • Okay
 • Ongun Han
 • Oyor Han
 • Öt Han
 • Sarkan
 • Saya Han
 • Sehen Han
 • Sohan
 • Su Ata
 • Suğorun
 • Sulukun
 • Suyla
 • Şalık
 • Talay
 • Tammuz
 • Tatay
 • Tazşa
 • Temir Han
 • Töz Han
 • Ud Ata
 • Ukulan
 • Ulu Ata
 • Ulukun
 • Usan Han
 • Utkaçı
 • Ülgen
 • Üren Han
 • Ürüng Ağar Toyon
 • Ürüng Ayığ Toyon
 • Yalçuk
 • Yapanay
 • Yayık Han
 • Yılan Ata
 • Yo Han
 • Yön Tanrıları
 • Zada
 • Zarlık
 • Zayağan

PUBG İsimleri Türkçe: Savaşçı

 • Afşın (Afşin-Apçın-Opçın): Demir örgülü zırh.
 • Akın NKA: Saldırı, hücum.
 • Akman NMKa: Temiz. Soylu.
 • Aktan NTK: Şafak vakti.
 • Alaca acL: Karışık renkte.
 • Alabörü ürübaL: Büyük alaca kurt.
 • Algan : Fatih, fetheden.
 • Alkan: Kırmızı kanlı.
 • Alp: Yiğit,kahraman.
 • Alptigin ngit:pL(Alptekin): Hanedan boyuna üye yiğit tigin.
 • Alp Arslan NLSR:pL: Yiğit kişi. Selçuklu kağanı.
 • Alp Han NGK:pL(Alp Kağan): Yiğit kağan.
 • Altamış: Hileci.
 • Altay: Ezelden ebede kutsal olan topraklardaki yüce dağ.
 • Aras: Kalın yün. Talih.
 • Arslan: Toplu halde yaşayan güçlü yırtıcı.
 • Arpad: Macar Türklüğünün efsanevi ismidir.
 • Artuk: Fazlalık, zenginlik.
 • Aspar: Faydalı. İşe yarayan
 • Aşkar: Kuyruğu ve yelesi kara olan savaş atı.
 • Aşkın: Akranlarından ileri olan.
 • Atalan: Ünlü.
 • Ataman: Saygıdeğer.
 • Atasagun: Şifacılar arasında en güçlü kam.
 • Atıgay: Tanınmış. Ünlü.
 • Atmaca: Yırtıcı, avcı bir tür kuş.
 • Atsız: Henüz ad kazanamamış.
 • Attila: Avrupa Hun Devleti’nin en güçlü kağanı. Atıl/İtil/Atal köklerinden türemiştir.
 • Avar: Heybetli. Dirençli.
 • Avaz: Yüksek perdeli çığlık.
 • Ay Kağan (Yollıg Tigin): Aydan olma. Tonyukuk’dan sonraki büyük yazardır. Sanatçıdır.
 • Ayata: Altay Türklerinde göğün 6. katındaki ruh.
 • Ayaz: Sert soğuk.
 • Aybar: Ay gibi parlak. Heybetli.
 • Aybars (Ak-Pars – Baybars): Ay gibi beyaz Pars.
 • Ayhan: Ay sahibi, ay hakimi
 • Aykaç: Konuşkan.Hatip.
 • Ayman: Ay’a eş değerde.
 • Aytar: Muhbir.
 • Aytışan: Konuşkan. Hatip.

Kız Savaşçı İsimleri

Alçin: Kızıl renkli bir çalı kuşu.
Alev: (Yalav -> Yal kökünden)Ateşten çıkan ışık
Alımlı: Çekici, cazibeli.
Almakay: Elma yanaklı
Almas: Almaz, nazlı. Almıla: Elma. Elma gibi kırmızı yanaklı güzel.
Akbala Hatun: Ay gibi parlak hatun.
Akınay: birl. Akın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad.
Aşina (Asena) : Gökbörü’den olma genç kız.
Aşula: Yılmaz. İrade sahibi.
Ayhanım: Ay gibi parlak hatun.
Ayana: Altay Türklerinin ana ruhlarından
Aybala: Ay gibi parlak bala.
Aybuke(Aybike): Ay ışığı,ay gibi parlak,ay yüzlü,ay benizli,akıllı zeki.
Ayça: Ayın ilk günlerdeki hali.
Ayçiçek: Gül. Cici.
Aydan: Ay’dan olma.
Aydilge: Suyun ruhu.
Aylu: (Aylı) Aydan.
Ayzıt: Altay geleneklerinde Ay ruhu.


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın