Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama Hata Veriyor (2021)

Sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama hata veriyor şeklindeki şikayetleriniz üzerine sorunu inceledik ve bir çözüm yöntemi bulduk. 2021 yılında hata alan kullanıcılar bu çözümü uygulayarak sorundan tamamen kurtulabilecekler. Sosyal Güvenlik için alınmaya çalışılan kayıt belgesi sorgulama sırasında hata veriyor. Bu problem yaklaşık 2 yıldır devam eden oldukça can sıkıcı bir durum. SGK çoğu kullanıcıya işlem sırasında bu tür hatalar çıkartmasıyla oldukça ses getiriyordu. 2021 yılında daha önce görülen Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama Hata Veriyor şikayetlerinin bu yıl da görülmesi üzerine bu içeriği hazırlama gereği duyduk. Sorunla karşılaşanların sayısının yüksek olmasına rağmen herhangi resmi bir çözüm yöntemi üretilememiş. Bu yüzden sorunu görenler çözümünü farklı İnternet sitelerinde arıyorlar.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama Hata Veriyor

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama sırasında “Hata veriyor” şikayetleriniz varsa burada güncel çözüm yöntemleri bulabileceksiniz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 2021 yılında görülen hatayla ilgili resmi bir çözümün üretilmemesi insanların hatanın çözümünü farklı sitelerde aramasına sebep oluyor. Sosyal güvenlik kayıt belgesi hata veriyor şikayetlerinin geçtiğimiz yıl oldukça fazla olmasından dolayı haber siteleri de bu konuyu geçtiğimiz yıl araştırmışlar. Fakat üzerinden geçen 1 yılın ardından hatanın sebeplerinde görülen değişiklikler eskiden verilen çözümleri geçersiz kılıyor. Yani siz şikayetinizi arama motoruna yazıp aradığınızda geçen yıl paylaşılan içerikler size çözüm olmamaktadır. Bu sbeple bizde 2021 yılı için özel olarak bu içeriği hazırladık.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama Hata Veriyor
Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama Hata Veriyor

Nasıl Çözülür?

Öncelikle Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi almaya çalışırken Hata veriyor şikayetinden kurtulmak için bu çözümleri uygulamanız gerekiyor. Daha önce hatayla karşılaşan kullanıcılarda çözümler test edilmiş ve sorunları çözülmüştür. Eğer sizde işe yaramadıysa bu durumu bize bildiriniz. Sizler için yeniden güncel çözümler aramaya devam edeceğiz.

Reklam Alanı

Büyük bir ihtimalle hatanın sebebi sunuculardan kaynaklanmaktadır. Hatayı aldığınızda ortalama 2 saat bekledikten sonra tekrar işlem yapmayı deneyin.

Eğer hala hata almaya devam ediyorsanız, uygulama veya site üzerinden de giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Bu tür sistemlerde görülen sorunlar büyük olasılıklarla kullanıcı kaynaklı olmamaktadır. Çünkü sizin cihazınızda bu sistemi etkileyebilecek bir bağdaştırıcı bulunmaz.

Reklam Alanı

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Nedir?

Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınabiliyor. Çalışma izni almak isteyenler, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girip çıktı almaları gerekiyor.

İnsanların hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmaktır. Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir. Bu doğrultuda ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60 ıncı maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hüküm ile açıkça ortaya konmuştur.

Bir mesleki veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı kesintiye uğramış kimselerin başkalarının yardımına ihtiyaç kalmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak tanımlanan sosyal güvenlik kavramı; Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre ise “toplumun kendi üyelerine bir takım kamusal tedbirlerle, hastalık, hamilelik, iş kazası, işsizlik, yaşlılık ve ölümden kaynaklanan tamamen veya esaslı bir şekilde kazanç kaybının neden olacağı ekonomik ve sosyal zorluklara karşı sağladığı koruma, tıbbi bakım tedariki ve çocuklu ailelerin desteklenmesidir.”

Ülkemizdeki sosyal güvenliğin genel yapısı sosyal devlet anlayışıyla birlikte sigortacılık esaslarına dayanmaktadır. Sigortalılara verilecek sigorta yardımlarının hangi hallerde ve miktarda verileceği önceden belirlenmiş olup, uzun ve kısa vadeli sigorta kollarında hizmet sunulmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi, sosyal devletin gereği, özel sigortacılıktan farklı olarak birebir fayda/maliyet dengesi gözetilmeden oluşturulmuştur. Bu durum sosyo-ekonomik ve demografik değişimlerin neden olduğu tüm risklerin sistem tarafından taşınmasına neden olmaktadır.

Sigorta sistemimizin finansmanı alınan primler vasıtasıyla sağlanmakta olup, aktif sigortalılardan alınan primler, tüm sigortalıların ödemelerini karşılamak üzere kullanılmaktadır. Bu tür finansman, dağıtım yöntemi olarak adlandırılmakta ve nesiller arası paylaşım esasına dayanmaktadır.

Ancak, özellikle 2000’li yıllara kadar ülkemizde sosyal güvenlik alanında uzun yıllar mali dengeler gözetilmeden alınan kararlar, sosyal güvenlik sisteminin zayıflamasına neden olmuş ve dolayısıyla sağlık ve sigorta hizmetinin yeterli olmamasına neden olmuştur. Sosyal güvenlik sistemimizde zamanla ortaya çıkan finansal ve yapısal sorunlar, bu alanda reformların yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi
Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi

Bu kapsamda, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılan reformla, uzun yıllardır problemlerle gündeme gelen sosyal güvenlik sistemimiz yeniden düzenlenerek, sistemin katılımcı, eşit ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan “Sosyal Güvenlik Reformu” gerçekleştirilerek 2006 yılında farklı norm ve standartlara göre hizmet sunan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilmiştir. Böylece bütün vatandaşları kapsayan adil bir sistemin temelleri atılmıştır.

Türkiye’nin geleceğine yön veren bir çalışma olan Sosyal Güvenlik Reformu ile vatandaşlarımızın gelecekle ilgili endişeleri azalmış, sisteme duyduğu güven ve bağlılık artmaya başlamıştır.

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına alacak, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Kurumumuzun görevleri, 5502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirlenmiştir:

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
 • Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.
 • Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 • Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmaktır.

Kurumumuz, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, “Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek” misyonu doğrultusunda hizmetleri sunmaktadır. Tüm bu hizmetler 5502 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık organları ile gerçekleştirilmektedir.

Sosyal güvenlik sistemimiz iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını kapsayan kısa vadeli sigorta kolları ile, malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta kollarını kapsayan uzun vadeli sigorta kollarından oluşmaktadır.

Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalılarımıza ve hak sahiplerine;

 • Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,
 • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması,
 • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,
 • Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği,
 • Analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği,
 • Cenaze Ödeneği,
 • Askerlik ve doğum borçlanması hakları verilmektedir.

Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında;

 • Malullük sigortası kapsamında malullük aylığı,
 • Yaşlılık sigortası kapsamında yaşlılık aylığı ve toptan ödeme,
 • Ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi ve aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ile cenaze ödeneği verilmektedir.

Genel sağlık sigortası kapsamında ise;

 • Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere finansmanı sağlanan tıbbî ürün ve hizmetlerinin verilmesi,
 • Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanması,
 • Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirilmesi,
  hizmetleri verilmektedir.

Kurumumuz yeni yapısı ve uygulamalarıyla alışılagelmiş kamu bürokrasisi tarzını terk etmiş, sosyal güvenlik alanında tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan, bürokrasiden uzak, iş ve işlemlerini yasalara ve kalite standartlarına uygun, adil, verimli ve hızlı bir şekilde hizmet verme yolunda önemli mesafeler kat etmiştir.

Gerek kullanılan kaynaklar ve verilen hizmetler açısından gerekse Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesinden sonraki en büyük bütçesi olması nedeniyle, nüfusu 74 milyona ulaşmış toplumumuzda Kurumumuzun önem ve katkısı her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda Kurumumuz, “Vatandaş odaklı hizmet anlayışı içinde etkin, süratli ve kaliteli sosyal güvenlik hizmeti sunan, toplumun güvenine sahip ve aktüeryal dengelerini sağlamış, saygın bir kurum olmak” vizyonu doğrultusunda ve insan odaklılık, adalet, şeffaflık, kaliteli hizmet, güvenilirlik, çözüm odaklılık, sürekli gelişim ve verimlilik temel değerleriyle hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.

9
A+
A-
Reklam Alanı
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.